Gemi boşal

Gemi boşaltıcı

Teknik şartlar: Gemi boşaltıcı için ana güç beslemesi
Uygulayıcı: Akzo Nobel

Ayrıntılı bilgi

Gemi boşaltıcı için ana güç beslemesi

Uygulama: Gemi boşaltıcı için ana güç beslemesi
Uygulayıcı: HYDRO Aluminium, Sunndalsøra, Norway

Ayrıntılı bilgi