Otomatik Kılavuzlu Taşılar

IPT Floor is the best Energy Transmission System solution for the elctrification of Automated Guided Vehicles

Günümüzün üretim ve malzeme taşıma işlemlerinde kullanılan Otomatik Kumandalı Taşıtlar (AVG'ler) fabrika içi nakliyeler için çok yönlü çözümlerden biridir. Bu teknolojinin benzersiz avantajlarının yanısıra, aşılması gereken önemli bir zorluk mevcuttur: enerji kavramı. Araçlı sistemler ile fabrika zeminindeki otonom navigasyonu karşılaştırıldığında, geleneksel güç iletim teknolojilerinin sınırlamalar yarattığı görülür. Bu zorluğa karşı uygulanacak standart çözüm batarya veya süper kapasitörler gibi dahili enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Ancak bu enerji kaynaklarının sık sık şarj edilmesi gerekir. Şarj işlemi, ünite değişimi veya şarj istasyonu ile AGV'nin üzerinde veya AGV'nin dışında yapılabilir.

Temassız, endüktif güç transferlerinin getirdiği teknik ve ekonomik avantajlar sayesinde, endükif data iletişimi, kontrol ve konumlandırmanın birlikte çalışması teknolojide gelinen son noktadır.

Zemin yüzeyi taşıyıcıları için, hedef kişileri, taşıyıcı ve diğer ekipmanları engellemeyen zemin seviyesi sağlamak ve raylara temas ile oluşabilecek tehlikeleri elimine etmek ve enerjiyi daha verimli kullanmaktır. Buna ulaşmak için, birincil parça zemine veya hareket yoluna monte edilir. IPT® FYer sistemi, seyahat yolları veya belirlenen alanlar boyuca aralıksız olarak yerleştirilebilir. Kesintisiz güç iletiminin avantajı, taşıtlardaki enerji depolama cihazlarını ortadan kaldırmış olmasıdır. Böylelikle bakım ve akü değişim maliyeleri ve kullanılması gereken taşıt sayısı azalır. Kendi güç kaynağına sahip taşıtlar, sıklıkla kullanılmayan yollar varsa veya bu yollar değişken ve kompleks yapıya sahipse tercih edilebilir. Endüktif şarj yollarının kullanılması seyahat sırasında veya rölantide şarj imkanı sağladığından olumlu etki sağlar. Idat sürekli endüktif güç aktarımı için en uygun bir ektir. IDAT, kesintisiz endüktif güç iletimi için en uygun sistemdir. IDAT, güç iletimi sayesinde yaratılan manyetik alanlar boyunca araçların yönlendirilmesi mümkün kılar, konum işaretleri vasıtasıyla onlara konum bilgisi verir ve taşıtlar ile ana kumanda arasında müdehale olmaksızın çift yönlü veri aktarımı sağlar. Günümüzde,® IPT, otomatik kumandalı araçlar için yaygın bir kavram haline gelmiştir. Vites kutuları, motorlar ve aksların montajı gibi üretim proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan IPT kullanan hibrit araçlar ® pil veya kapasitörler ile bağlantılı olarak artan lojistik süreçlerde kullanılır. Enerji depolamanın yanı sıra pik güç kaynağı gereksinimlerini küçültme olasılığı ve genel sistem esneklik bir artış bu gelişme için itici faktörlerdir.

Otomatik güdümlü vagonlar – Bir otomobil üretim tesisindeki birleşme hattı

Teknik Gereklilikler: Otomatik Güdümlü vagon için temassız güç kaynağı, aynı zamanda birleşme hattının kaldırma pistonu için

Ayrıntılı bilgi

Otomatik kılavuzlu transfer araçları – Yapı makineleri montaj hattı

Teknik şartlar: Otomatik kılavuzlu transfer araçları için temassız enerji besleme sistemi

Ayrıntılı bilgi

Uçak yapı malzemesinin [ omurga kiriş ] otomatik transfer aracı ile taşınması

Teknik şartlar: Otomatik transfer araçlarına güç transferi
Uygulayıcı: EADS / Airbus

Ayrıntılı bilgi